Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat uzyskania statusu certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego dla spajaczy rur PE, PP

Recertyfikacja ISO

Z przyjemnością informujemy, iż firma Nowatech Sp. z o.o pomyślnie przeszła audit recertyfikujący System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Audit odbył się 17kwietnia 2018 w siedzibie naszej firmy, certyfikację przeprowadzili auditorzy Bureau Veritas Certification.

Certyfikat zgodności UkrSepro

Deklaracja i certyfikat o spełnieniu wymogów odnośnie bezpieczeństwa maszyn, przepisów niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej stawianym maszynom wydany przez UKREKSPERTYZA dopuszczający zgrzewarki Nowatech do sprzedaży na rynku ukraińskim w okresie od 15 marca 2018r do 14 marca 2019 roku

Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego

Certyfikat uzyskania statusu certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego dla spawaczy rur PE, PP

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2015

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o wysokiej ocenie stabilności, o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że firma będąca w jego posiadaniu jest wiarygodnym kontrahentem w kontaktach biznesowych. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie.

1234567